Print

de vrienden van het mim

Logo vrienden van het mim

Je hebt het muziekinstrumentenmuseum (mim) ontdekt en die ontdekking heeft je geïnteresseerd, geboeid, misschien zelfs ontroerd.

Het mim heeft inderdaad een rijk aanbod van kunstzinnige projecten, van initiaties tot de muziek, van pedagogische ondersteuning voor musici en aankomende musici, van grote punctuele tentoonstellingen. Het streeft er voortdurend naar het enthousiasme van zijn publiek te wekken, hulp te bieden aan muziekdocenten, -vorsers en -professionelen  zowel instrumentalisten als instrumentmakers, nieuwsgierigen te bevredigen, klank en harmonie in alle vormen visueel en auditief over te brengen.

Waarom zou je niet een van "de vrienden van het mim" worden? m.a.w. een vriend van het muziekinstrumentenmuseum, die buitengewone museale instelling die haar gelijke niet heeft in de wereld.

 

Wat zijn de vrienden van het mim?

"De vrienden van het mim" is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1965, die personen van alle horizonten, status en opleiding samenbrengt  uit hoofde van hun gemeenschappelijke liefde voor  muziek,  evenals voor mooie gerelateerde kunst- en ambachtvoorwerpen.

Zij hebben als doel de uitstraling van  en de steunverlening aan deze openbare instelling na te streven,  op alle nuttige manieren en in nauwe samenwerking met de specialisten die in het mim werkzaam zijn.

Wat zijn de doelstellingen van "de vrienden van het mim"?

 • de nationale en internationale uitstraling van het mim helpen in stand houden en doen toenemen
 • deelnemen aan de uitbreiding van zijn patrimonium
 • bijdragen tot de restauratie van zijn muziekinstrumenten, tot het aanvullen van zijn archivalia en tot de verrijking van zijn collecties.

 Daarom spant de vzw. "de vrienden van het mim" zich in om :

 • bij Belgische en buitenlandse mecenassen diverse steun in te winnen zoals giften, legaten, schenkingen, leningen, enz.
 • desgewenst het wetenschappelijk personeel van het museum bij te staan met zijn tijd en/of eigen middelen, inzake museologie voor het instrumentarium, musicologie, historisch onderzoek, studie van uitvoeringspraktijken.

Zo zijn  meerdere stukken van de museumcollectie schenkingen van de Vrienden ; één voorbeeld is de zeldzame chromatische Art Nouveau Pleyel-harp die te bezichtigen is op de vierde verdieping van het museum. De vrienden hebben zich toegelegd op de research voor en de verwezenlijking van materiaal bestemd voor de muziekateliers voor slechthorende kinderen en teenagers. Zij hebben de aankoop gestimuleerd van archiefstukken  die de geschiedenis van de jazz in België documenteren. Hun steun aan de familie van de betreurde klavecimbelbouwer Ivan de Halleux heeft de overbrenging van zijn atelier naar, en de installatie ervan in het mim mogelijk gemaakt.

Wie het muziekinstrumentenmuseum moreel, financieel of als expert  wil  steunen,  is hierbij uitgenodigd één van de vrienden te worden.

Wat kan je als lid van deze vereniging verwachten?

Als  toetredend  lid: 

 • het genoegen  een cultureel project met internationale uitstraling te steunen en je er persoonlijk bij aan te sluiten. Het mim is met zijn 7000 zeer diverse instrumenten inderdaad één van de meest vooraanstaande, zoniet dé voornaamste instelling van die aard ter wereld
 • gratis en bevoorrechte toegang tot de permanente collecties van het museum
 • uitnodigingen voor het jaarlijks geleid bezoek, voor de ontdekkingsbezoeken  en de voordrachten die de vereniging organiseert
 • gunsttarieven voor je deelname aan sommige activiteiten vermeld in de programma's van het museum en van de vrienden
 • de informatiebrieven van de vzw en  de agenda van museumactiviteiten
 • 10% vermindering op de prijs van de artikelen te koop in de museumwinkel.

 Als  actief  lid:

 • alle voorgaande voordelen, evenals :
 • deelname aan de Algemene Vergadering met stemrecht
 • uitnodigingen voor de opening van tijdelijke tentoonstellingen en andere evenementen.

Hoe word je lid van de vrienden ?

Vul het toetredingsformulier in en betaal het lidgeld dat overeenstemt met je keuze :

 • toetredend  lid: 25€
 • toetredend lid met partner: 38€
 • student -26 jaar: 15€
 • actief lid : 75€
 • actif lid met partner : 100€

De vzw. "de vrienden van het mim" stelt bovendien alle steun en belangstelling van haar leden en derden op prijs, zoals :

 • giften
 • het in contact brengen van het Museum met verzamelaars uit hun kennissenkring die bereid zijn om instrumenten of documentatie uit hun collectie tijdelijk of permanent af te staan
 • de inbreng van  persoonlijke kennis voor een betere valorisatie van de collecties.

Secretariaat van "de vrienden van het mim vzw"

Mevrouw F.Loppé, Troonstraat 196, 1050-Brussel
Tel.  02.640 52 58  (maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 u.)
Fax  02.688 11 09
E-mail : klik hier